Åpenhetsloven

Vinmonopolet og HORECA-markedet. 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Vinhuset NoFra en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av forhold som er direkte knyttet til virksomhetens produkter, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Loven innebærer også at vi må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette, dersom det etterspørres.

Vinhuset NoFra’s leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi sikrer at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i henhold til FNs verdensmål.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. 

Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi til enhver tid vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. Resultatene av disse risikovurderingene av hver enkelt leverandør, vil fortløpende vises under hver produsent på våre hjemmesider.   

Vi samarbeider med Cuveco AS, på innkjøp, logostikk og regnskap. Cuveco samarbeider med norskregistrerte selskap, som er fagorganiserte og som følger norske lover og regler.

Links til dokumenter vi benytter:

Amfori BSCI Code of Conduct

Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the amfori BSCI

Sjekkliste for produsenter 

Spørsmål vedrørende Åpenhetsloven, hvordan den håndteres og etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til hanne@vinhusetnofra.no

Kontakt

Vinhuset NoFra as

Karenslyst Allé 10,
P.B. 431, Skøyen ,
0213 Oslo

Tlf. +47 24 11 17 20,
Mobil: +47 97 59 53 40

post@vinhusetnofra.no