Château Haut-Claverie

Château Haut-Claverie har vært en familieeiendom i Sauternes siden 1800. Slottet ligger kun 5 minutter fra Langon, og her kjennes tydelig aromaene og smakene fra både Sauternes og Graves. Gjennom tidligere generasjoner har de passet på å kombinere det beste fra de gamle tradisjonene, med stadig ny teknologi. Med bærekraftig vindyrking, opprettholder de kjærligheten og fokusering på å få til et best mulig resultat.

«Vi produserer viner som respekterer miljøet, takket være HVE-sertifiseringen (nivå 3) i 2019, som har som mål å ta i bruk en miljøansvarlig tilnærming».

I disse dager får Château Haut-Claverie enda en ny oppgradering, ved at den eldste sønnen Pascal og hans yngre bror Loic, tar over etter Philipe og Marie-Christine.

«Haut Valeur Environnementale” eller HVE som det forkortes med betyr direkte oversatt høy miljøverdi. Dette er en sertifisering brukt i Frankrike satt opp i 3 nivåer. Når du er ferdig sertifisert Level 3 kan du deklarere din miljøsertifisering i kommunikasjon og på emballasje. Dette er det høyeste nivå av miljøsertifisering innen jordbruk.
HVE er generelle prinsipper for miljøsertifisering av jordbruksbedrifter som omfatter fire områder; planter og vekst, bevaring av biologisk mangfold, kunstgjødselsstyring og kvantitativ vannforvaltning. Det er etablert tre nivåer. Enkelte miljøtilnærminger kan være lik et nivå 2 av miljøsertifiseringen.

Nivå 1: Det første nivået av miljøkrav tilsvarer samsvar med gode landbruks- og miljøforhold. Det blir bekreftet av et rådgivende organ for landbruket. Operatøren må også foreta en evaluering av operasjonen med hensyn til nivånivået på andre nivå eller med hensyn til terskelverdiene for miljøprestasjoner på tredje nivå.

Nivå 2: Sertifiseringen på andre nivå, kalt “miljøsertifisering av gården”, vitner om at hele gården overholder miljøkravene som fremgår av en standard som særlig tar sikte på:
– Identifisere og beskytte på gården de viktigste områdene for å opprettholde biologisk mangfold;
– Tilpass bruken av plantebeskyttelsesmidler i henhold til målet;
– Lagre gjødsel og begrunnelse så nøye som mulig for å imøtekomme plantenes behov, for å garantere et tilfredsstillende utbytte og kvalitet, samtidig som lekkasjer i det naturlige miljøet begrenses;
– Optimalisere vanntilførselen til avlinger, avhengig av vannstatus i jorda og plantens behov. Det er en middelplikt.

Nivå 3: Sertifiseringen på tredje nivå vitner om respekten, for hele landbruksdriften, for miljøprestasjonsterskler relatert til biologisk mangfold, plantesunnheysstrategien, styring av gjødsling og vannressurser, målt enten av sammensatte indikatorer, eller ved globale indikatorer. Det er resultatplikt. Bruken av HVE i kommunikasjon er strengt forbeholdt de som har oppnådd denne sertifiseringen tredje 3. nivå

Søk

Søk